Südameoperatsioon haiglas

Plaanilisele südameoperatsiooni aja teatame patsiendile telefoni teel mõni nädal ette.
Meie osakonna ressursid südameoperatsioonide teostamiseks on piiratud. Seetõttu oleme sunnitud erakorraliste haigete saabumisel operatsiooniplaane muutma. Palume patsientidelt mõistmist ebamugavuste tekkimisel.

Operatsioonile saabudes

  • Järgige juhiseid, mille arst on Teile eelnevalt andnud.
  • Verd vedeldavate ravimite (aspiriin, hjertemagnyl, plavix, klopidogreel, brilique, marevan, eliquis, xarelto jpt) kasutamise korral katkestage nende tarvitamine kui olete saanud vastava korralduse. Arvestada tuleb, et ravimeid turustatakse ravimfirmade poolt erinevate nimetuste all. Tugevamad verevedeldajad võivad saada takistuseks plaanilise operatsiooni korral kõrgenenud veritsusriski tõttu. NB! Kui Teile on vahetult enne operatsiooni ordineeritud uusi ravimeid, siis haiglasse kutsumisel tuleb meid sellest tingimata informeerida! Uued ravimid ei pruugi kajastuda Teie kohta haiglas olemas olevatel dokumentides.
  • Võtke haiglasse kaasa kõik tarvitatavad ravimid ja väljastatud dokumendid (haiguslugude väljavõtted). Kuigi Teid puudutav meditsiiniline informatsioon on reeglina haiglas olemas, võivad küsimuste korral ning segaduste vältimiseks osutuda vajalikuks Teie käes olevad dokumendid.
  • Klapioperatsioonile saabuval patsiendil soovitame eelnevalt külastada hambaarsti. Suuõõne põletikukollete ravimine on ülioluline klapiproteesi põletikuliste tüsistuste vältimiseks.
  • Operatsioonile eelnevalt arutage perekonna/sõprade/hooldajate/sotsiaaltöötajatega läbi edasine elukorraldus operatsioonist taastumise perioodil. Operatsioonijärgne ravi ja jälgimine kirurgiaosakonnas kestab olenevalt asjaoludest (vanus, operatsiooni tüüp, kaasuvad haigused, võimalikud tüsistused) keskmiselt 7–14 päeva. Täielik taastumine on aga pikem protsess.

Haiglasse saabub patsient operatsioonile eelneval päeval. Operatsiooni eelõhtul vestlevad patsiendiga narkoosiarst (anestesioloog) ning kirurg. Õde tutvustab kodukorda ja võetakse vajalikud vereanalüüsid. Füsioterapeut tutvustab operatsioonijärgseid liikumisharjutusi. Patsient allkirjastab operatsiooniks vajaliku nõusolekulehe.